Název: Veřejná diplomacie České republiky
Další názvy: Public Diplomacy of the Czech Republic
Autoři: Frantesová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12789
Klíčová slova: veřejná diplomacie;soft power;malý stát;Česká republika;předsednictví
Klíčová slova v dalším jazyce: public diplomacy;soft power;small state;Czech republic;presidency
Abstrakt: Práce představuje teorii veřejné diplomacie v pojetí malých států a zaměřuje se na vývoj a podobu veřejné diplomacie v České republice. Česká veřejná diplomacie je totiž zajímavým příkladem, protože se jedná o relativně nový fenomén, který je ovlivněn faktory, jako je například politický vývoj, velikost státu, atd. Česká republika usiluje o vytvoření veřejné diplomacie na kvalitní úrovni, avšak předkládaný text se zabývá mimo jiné jejími nedostatky. Poslední část práce analyzuje české předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009 a hodnotí, zda Česká republika využila potenciálu, který tento institut přináší.
Abstrakt v dalším jazyce: This text introduces the theory of public diplomacy in the conception of small states and is focused on the development and form of public diplomacy in the Czech Republic. The Czech public diplomacy is interesting model because it is relatively new phenomenon which is affected by factors such as the political development, the size of state, etc. Czech Republic tries to create the public diplomacy at a quality level but the text introduces its imperfections. The last part of the text is focused on the Czech Presidency of the EU Council in the first half of 2009 and evaluates whether the Czech Republic availed the potential of this institute.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hana Frantesova 2014.pdfPlný text práce593,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frantesova_BP_VED.docPosudek vedoucího práce43 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Frantesova_OPO.BP.docxPosudek oponenta práce30,84 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Frantesova.pdfPrůběh obhajoby práce373,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12789

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.