Název: Formování ústavního pořádku na Ukrajině - vývoj politického systému v první polovině 90. let
Další názvy: The formation of the constitutional order in Ukraine - development of the political system in the first half of 1990s
Autoři: Knyblová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Naxera, Vladimír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12798
Klíčová slova: prezident;parlament;vláda;politické strany;nezávislost;demokracie;politický systém;ústava;moc
Klíčová slova v dalším jazyce: president;parliament;government;political parties;independence;democracy;political system;constitution;power
Abstrakt: Práce je zaměřená na vývoj politického systému Ukrajiny s hlavní rolí prezidenta, od vyhlášení nezávislosti do přijetí ukrajinské Ústavy. Jak se měnila role prezident v procesu přijímání Ústavy a vztahu k ostatním aktérům. Kdy jeho pozice byla slabá a kdy naopak prezident představoval dominantní složku moci ve státě. K tomuto účelu je využita teorie poloprezidentského systému a teorie delegativní demokracie.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis is focused on the development of Ukraine's political system with the main role of President since independence of Ukraine to the adoption of the Constitution of Ukraine. What changed the president's role in the adoption of the Constitution and the relation to other participants. When his position was weak and vice versa when the president constituted the dominant component of power in the state. For this purpose it is used semi-presidential system theory and the theory of delegative democracy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Formovani ustavniho poradku na Ukrajine-vyvoj politickeho systemu v 1. pol. 90. let Knyblova Hana_cervenec 2014.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knyblova_OPO_prepracovana_verze.pdfPosudek vedoucího práce92,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
knyblova_ved_ves2.pdfPosudek oponenta práce536,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knyblova.pdfPrůběh obhajoby práce323,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12798

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.