Title: Formování ústavního pořádku na Ukrajině - vývoj politického systému v první polovině 90. let
Other Titles: The formation of the constitutional order in Ukraine - development of the political system in the first half of 1990s
Authors: Knyblová, Hana
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Naxera, Vladimír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12798
Keywords: prezident;parlament;vláda;politické strany;nezávislost;demokracie;politický systém;ústava;moc
Keywords in different language: president;parliament;government;political parties;independence;democracy;political system;constitution;power
Abstract: Práce je zaměřená na vývoj politického systému Ukrajiny s hlavní rolí prezidenta, od vyhlášení nezávislosti do přijetí ukrajinské Ústavy. Jak se měnila role prezident v procesu přijímání Ústavy a vztahu k ostatním aktérům. Kdy jeho pozice byla slabá a kdy naopak prezident představoval dominantní složku moci ve státě. K tomuto účelu je využita teorie poloprezidentského systému a teorie delegativní demokracie.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is focused on the development of Ukraine's political system with the main role of President since independence of Ukraine to the adoption of the Constitution of Ukraine. What changed the president's role in the adoption of the Constitution and the relation to other participants. When his position was weak and vice versa when the president constituted the dominant component of power in the state. For this purpose it is used semi-presidential system theory and the theory of delegative democracy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Formovani ustavniho poradku na Ukrajine-vyvoj politickeho systemu v 1. pol. 90. let Knyblova Hana_cervenec 2014.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Knyblova_OPO_prepracovana_verze.pdfPosudek vedoucího práce92,59 kBAdobe PDFView/Open
knyblova_ved_ves2.pdfPosudek oponenta práce536,36 kBAdobe PDFView/Open
Knyblova.pdfPrůběh obhajoby práce323,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.