Název: Energetická bezpečnost USA po nástupu Baracka Obamy
Další názvy: U. S. Energy Security after the onset of Barack Obama
Autoři: Bezkočka, Leoš
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12803
Klíčová slova: energetická bezpečnost;energetická politika;závislost;intenzita výzkumu;evaluační index
Klíčová slova v dalším jazyce: energy policy;dependence;research intensity;index of evaluation;energy security
Abstrakt: Hlavním cílem práce je podle předem daných kritérií konceptu energetické bezpečnosti porovnat energetickou politiku vlády G. Bushe v období 2001-2008 s energetickou politikou B. Obamy v období 2009-2014. Agendy posuzujeme z hledisek spotřeby, importu, produkce a intenzity výzkumu, které patří do evaluačního indexu energetické bezpečnosti. My jsme index použili jako analytický nástroj obsahově širokých agend. Spotřeba, import a produkce (můžeme jim říkat prvky) patří do komponenty "závislost", intenzita výzkumu patří do komponenty "inovace a výzkum". Na vybraných datech určíme míru závislosti na ropě a plynu v období vlády G. Bushe a míru závislosti B. Obamy.V závěru provedeme komparaci a posoudíme, zda došlo k posunu v politice směrem k věší soběstačnosti USA na ropě a plynu. Podobně porovnáme intenzitu výzkumu pomocí vládních výdajů na energetický výzkum a vývoj a posoudíme, zda došlo ve sledovaném období ke změně.
Abstrakt v dalším jazyce: Main target of this thesis is, on the basis given criteria of the energy security concept, to compare the energy policy under G. Bush in the period between 2001-2008 with energy policy under B. Obama in the period between 2009-2014. Energy agendas assess in terms of import, consumption, domestic production and research intensity, which belong to index for evaluating national energy security policies and performance among the states. We use this index as a analytical instrument of wide themes agendas. Consumption, import and produce (call them elements) are part of component "dependence", while research intensity i part of the component "innovation and research". From selected data we identify crude oil and gas dependence under Bush and measure of dependence under Obama. We compare them with each other in the conclusion. Similar we compare research intensity by using government outlays on the energy research and development. We review, if had taken place to change.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ENERGETICKA BEZPECNOST.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezkocka_BP_OPO.docPosudek vedoucího práce54 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bezkocka_VED.docxPosudek oponenta práce41,08 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bezkocka.pdfPrůběh obhajoby práce381,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12803

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.