Title: Svépomoc v občanském právu
Other Titles: Self-help in civil law
Authors: Šmardová, Jana
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Šíma, Alexander
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12815
Keywords: svépomoc;soudní ochrana;ochrana držby;nutná obrana;krajní nouze
Keywords in different language: self-help;judicial protection;protection of tenure;right of self-defence and necessity
Abstract: Práce se zabývá svépomocí v občanském právu. První kapitola se zaměřuje na pojem svépomoci. Do této kapitoly spadá i srovnání svépomoci s mocí a svémocí, dále sem náleží i defensivní a ofensivní svépomoc a nakonec zásada rovnosti v soukromém právu. Následuje kapitola o svépomoci v moderním právu, pak jsem uvedla další možnosti ochrany subjektivního práva a nakonec se zmiňuji o krajní nouzi a nutné obraně.
Abstract in different language: There is the first chapter conneced with selfhelp in civil law.In my thesis self-help is also being compared with the powers.Then in this chapter are also definsive and attacking self-help and then there is the principle of equality.Next chapter is self-help in modern law. I describe more possibilities of protection of subjective rights and the last chapter is about right of self-defence and necessity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Smardova_Svepomoc_v_obcanskem_pravu.pdfPlný text práce625,3 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Smardova.pdfPosudek vedoucího práce858,49 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Smardova.pdfPosudek oponenta práce705,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Smardova.pdfPrůběh obhajoby práce309,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.