Název: Srovnání soudní exekuce na peněžitá plnění podle české a španělské právní úpravy
Další názvy: The Comparation of Judicial Execution for Pecuniary Fulfillment according to Czech and Spanish legislation
Autoři: Vyoralová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Ungr, Miloslav
Oponent: Wolfová, Jitka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12825
Klíčová slova: soudní exekuce;peněžitá plnění;srovnání;česká právní úprava;španělská právní úprava
Klíčová slova v dalším jazyce: judicial execution;pecuniary fulfillment;comparation;czech legislation;spanish legislation
Abstrakt: Účelem této práce je vymezit španělskou právní úpravu soudních exekucí a následně českou právní úpravu. Dále vymezit podstatné rozdíly. V této práci postupuji podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Tato práce je členěna do pěti částí, z nichž v části první se nejdříve zabývám více obsáhlou španělskou právní úpravou a poté v části druhé českou právní úpravou. Část třetí obsahuje podstatné rozdíly. Práce začíná úvodem a končí závěrem.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this work is to define the Spanish judicial executions and subsequently Czech legislation. Further define the essential differences. In this work proceed in accordance with Act No. 99/1963 Coll. Civil Procedure. This work is divided into five sections, the first section deals with the first more extensive Spanish legislation and then in the second Czech legislation. The third part contains the essential differences. The work begins with an introduction and ends with the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Tereza Vyoralova.pdfPlný text práce816,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Vyoralova.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Vyoralova.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Vyoralova.pdfPrůběh obhajoby práce319,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12825

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.