Title: Žaloba na vydání věci jako prostředek ochrany vlastnického práva
Other Titles: Action of detinue as a legal remedy of property protection
Authors: Maxová, Iveta
Advisor: Wipplingerová, Miloslava
Referee: Ungr, Miloslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12832
Keywords: majetek;vlastnictví;ochrana;právo;legislativa;neoprávněný zásah;žaloba;vydání;vyklizení;vymezení;občanský zákoník;vlastník
Keywords in different language: property;ownership;protection;law;legislation;unauthorized intervention;action;release;clearance;specification;civil code;owner
Abstract: Tématem diplomové práce je žaloba na vydání věci, která představuje jeden z nejvýznamnějších právních prostředků ochrany vlastnického práva. Převážná část vědeckých a jiných odborných děl dává exkurz historického práva zejména pak práva římského. Diplomová práce vychází samozřejmě ze současné právní úpravy. V Diplomové práci se zabývám, vlastnickým právem, jeho ochranou a možnostmi žaloby na vydání věci.
Abstract in different language: The thesis deals with the application action of detinue, which is one of the most important legal instruments of protection of property rights. The majority of scientific and other technical works of historical excursion gives a point of view such as the Roman Law. This thesis is based, of course, on the current legislation. My thesis deals with ownership rights, the protection and legal action to release things or matter of dispute.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Maxova_Iveta NEW_PDF.pdfPlný text práce912,88 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Maxova.pdfPosudek vedoucího práce680,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Maxova.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Maxova.pdfPrůběh obhajoby práce284,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.