Title: Využití cvičení s kognitivními úkoly v tréninkovém procesu u kategorie mladšího školního věku ve fotbale (interaktivní DVD)
Other Titles: Use of exercises with cognitive tasks in the training process in the category of primary school age in football (interactive DVD)
Authors: Vísner, Martin
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12865
Keywords: fotbal;mladší školní věk;kognitivní proces
Keywords in different language: football;young school children;cognitive process
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření interaktivního programu, jehož obsahem bude využití cvičení s kognitivními úkoly v tréninkovém procesu fotbalu u kategorie mladšího školního věku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části zmiňuji význam poznávacích procesů pro sport v návaznosti na motorické učení a mladší školní věk. Praktická část je obsažena na přiloženém DVD, které obsahuje kromě řady cvičení doplněných o podrobný popis také několik kapitol věnovaných teorii.
Abstract in different language: The aim of my diploma work was to create an interactive programme whose content is using exercises with cognitive tasks in the football training process in the younger school children category. The diploma work is divided in two parts, the theoretical one and the practical one. In the theoretical one the importance of learning processes for sport is mentioned in relation to the motoric learning and younger school age. The practical part can be found in the attached DVD, which contains, besides many exercises accompanied with detailed description, also several chapters devoted to the theory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Visner.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
VISNER VP.pdfPosudek vedoucího práce142,81 kBAdobe PDFView/Open
VISNER OP.pdfPosudek oponenta práce162,71 kBAdobe PDFView/Open
VISNER.pdfPrůběh obhajoby práce46,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.