Title: Motivace ke studiu tělesné výchovy v bakalářském studijním programu
Other Titles: Analysis of motivation for studying physical education in the bachelor study program
Authors: Šula, Jan
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12886
Keywords: motivace;tělesná výchova;výkonová motivace
Keywords in different language: motivation;physical education;achievement motivation
Abstract: Má diplomová práce analyzuje a porovnává motivace ke studiu u studentů tělesné výchovy v bakalářském studijním programu. Skládá se ze dvou základních částí. V první části jsem se rozhodl popsat teoretické aspekty práce. Vysvětlil jsem psychologii motivace, motivy, potřeby, zájmy, ale také faktory pro výběr povolání a v neposlední řadě také trend absolventů středních škol posledních let. Ve druhé metodologické části jsem pomocí dotazníku DMV a vlastního dotazníku analyzoval motivaci studentů a vzájemně je porovnal. Výzkumu se účastnilo 81 studentů. Dotazník DMV se skládá ze tří částí. Ze škály motivu výkonu, anxiozity brzdící výkon a anxiozity podporující výkon. Vlastní dotazník vyplnilo 36 studentů. Výsledky ukazují stoupající motivaci výkonu s vyšším ročníkem. Mezi školami významný rozdíl nebyl.
Abstract in different language: My thesis analyzes and compares the motivation of students to study physical education at the bachelor's study program. It consists of two main parts. In first part, I decided to describe the theoretical aspects of the work. I explained the psychology of motivation, motives, needs, interests, but also factors in occupational choice and, last but not least, the trend of high school graduates in recent years. In second methodological part I used the questionnaire DMV and own questionnaire and analyzed the motivation of students and compared them with each other. The research included 81 students. DMV questionnaire consists of three parts. From the variety of motive power, breaking performance anxiety and anxiety supporting performance. My own questionnaire was completed by 36 students. The results show increasing motivation performance with higher study years. Among the schools the difference was not significant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Jan Sula 2.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
SULA - VP.pdfPosudek vedoucího práce142,08 kBAdobe PDFView/Open
SULA - OP.pdfPosudek oponenta práce258,45 kBAdobe PDFView/Open
SULA.pdfPrůběh obhajoby práce45,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.