Title: Porovnání jednoduché a složité reakční rychlosti
Other Titles: Comparing of simple and choice reaction time
Authors: Přibylová, Dominika
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12888
Keywords: jednoduchá reakční rychlost;složitá reakční rychlost;elektrodermální aktivita;temperament;pohybové schopnosti;aktuální psychický stav
Keywords in different language: simple reaction time;choice reaction time;electrodermal activity;temperament;motor abilities;actual psychological state
Abstract: Diplomová práce s názvem "Porovnání jednoduché a složité reakční rychlosti" se zabývá problematikou jednoduché a složité reakční rychlosti a elektrodermální aktity. V teoretické části se práce zabývá pohybovými schopnostmi, psychofyziologickým základem CNS, temperamentem, elektrodermální aktivitou, smysly a inteligencí. V praktické části se snažíme o ověření tří hypotéz: zda existuje rozdíl mezi složitou a jednoduchou reakční dobou; zda existuje rozdíl mezi dynamikou změn EDA u testu jednoduché a složité reakční rychlosti a zda aktivační úroveň během testu jednoduché reakční rychlosti bude nižší než během testu složité reakční rychlosti. Všechny tři hypotézy se nám podařilo potvrdit.
Abstract in different language: This diploma thesis named Comparing simple and choice reaction time focuses on issue simple and choice reaction time and electrodermal activity. The theoretical part focuses on motor skills, psychophysiological base of CNS, temperament, electrodermal activity, senses and intelligence. We prove three hypotheses in the practical part. The first hypothesis is that the reaction time of simple reaction is different from reaction time of choice reaction. The second hypothesis is that the dynamic of electrodermal activity is different when test of simple and choice reaction time. The last hypothesis is that the level of activation will be higher during test of choice reaction time than during test of simple reaction time.We validated all three hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pribylova Dominika3.pdfPlný text práce3,47 MBAdobe PDFView/Open
PRIBYLOVA - VP.pdfPosudek vedoucího práce161,92 kBAdobe PDFView/Open
PRIBYLOVA - OP.pdfPosudek oponenta práce182,38 kBAdobe PDFView/Open
PRIBYLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce47,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.