Title: Syndrom vyhoření učitelek MŠ jako jeden z faktorů neurotičnosti předškolních dětí
Other Titles: Burnout syndrome of kindergarden teachers
Authors: Kopecká, Michaela
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Szachtová, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12919
Keywords: syndrom vyhoření;sebehodnocení;učitelky v mateřské školce
Keywords in different language: burnout syndrome;self-assessment;kindergarden teachers
Abstract: Tématem práce je syndrom vyhoření u učitelek mateřských škol. Teoretická část se zabývá charakteristikou syndromu vyhoření, jeho projevy, příčinami a prevencí. Praktická část obsahuje přehledovou studii na podobné téma a vlastní výzkum, jehož cílem bylo zjistit míru syndromu vyhoření u učitelek tří mateřských škol v PLzni a vliv jejich sebehodnocení na výskyt tohoto syndromu.
Abstract in different language: The subject of this work is burnout syndrome of kindergarden teachers.Theoretical part is divided into six chapters, which contains burnout syndrome characteristics, symptoms and causes.Research part contains burnout syndrome research compendium and my own research. The aim of the research was to find out, how much are kindergarden teachers from three Pilsen kindergadens affected by burnout syndrome and find out the influence of their self-assessment to level of this syndrome.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Michaela Kopecka.pdfPlný text práce620,36 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,11 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka - oponent.pdfPosudek oponenta práce282,54 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce113,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.