Title: Workoholismus u učitelů
Other Titles: Workaholism for teachers
Authors: Hadačová, Michaela
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
Keywords: Workoholismus;učitel;práce;stres
Keywords in different language: Workaholism;teacher;work;stress
Abstract: Téma bakalářské práce se zaměřuje na workoholismus pedagogických pracovníků. V teoretické části práce je nastíněna základní problematika workoholismu z psychologického hlediska. Praktická část práce si klade za cíl ověřit hypotézy, které mají vztah k profesnímu životu pedagogů, náročnosti jejich práce a s tím souvisejícím vyšším rizikem výskytu workoholismu.
Abstract in different language: The topic of the thesis focuses on workaholism teachers. In the theoretical part of the thesis outlined the basic issues workaholism from a psychological point of view. Practical work aims to verify the hypotheses that are related to the professional life of teachers, the intensity of their work and the associated higher risks of workaholism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hadacova.pdfPlný text práce396,63 kBAdobe PDFView/Open
Hadacova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,92 kBAdobe PDFView/Open
Hadacova - oponent.pdfPosudek oponenta práce392,11 kBAdobe PDFView/Open
Hadacova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.