Title: Problematika stárnutí a stáří
Other Titles: The issue of aging and old age
Authors: Vacíková, Ilona
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12947
Keywords: stárnutí;stáří;senior;změna;potřeba;gerontologie
Keywords in different language: ageing;old age;senior;change;need;gerontology
Abstract: Bakalářská práce s názvem Problematika stárnutí a stáří má za cíl ukázat jak tuto problematiku vnímají zástupci různých generací. Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní jevy a faktory spojené se stárnutím člověka. Zabývám se procesem stárnutí z pohledu biologického i sociálního. Věnuji se změnám ve stáří a také potřebám. V praktické části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření a jejich vyhodnocení. Zpracovány jsou do tabulek a grafů, ke kterým jsou přidány komentáře.
Abstract in different language: Bachelor's thesis (work) named Problems with ageing and old age showing us how this problems solve people in every age. The work has got teoretical and practical parts. Teoretical part describe primary effect and factors connect with ageing. I apply to ageing from biological and social aspect. I devote changes in ageing and what do we need. In practical part are presented results research and their appraisal. They are made into tabs and graphs accompanied with commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Ilona Vacikova.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Vacikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,39 kBAdobe PDFView/Open
Vacikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce348,93 kBAdobe PDFView/Open
Vacikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.