Title: Využití didaktických testů při zjišťování znalostí žáků v rámci výuky odborných předmětů
Other Titles: Use of Didactical Tests in Examination of Students in Professional Courses
Authors: Pajerková Dőryová, Lucie
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Rohlíková, Lucie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12952
Keywords: didaktický test;otevřené otázky;uzavřené otázky;šikana;cíle;praktické vyučování
Keywords in different language: didactic test;open questions;closed questions;bullying;objectives;practical training
Abstract: Využití didaktických testů při zjišťování znalostí žáků v rámci výuky odborných předmětů. Práce se zabývá didaktickými testy, popisuje nejdůležitější metodické zásady tvorby testů a jejich realizace. Ukazuje základní postup při práci a uvádí příklady testových úloh. Praktická část práce je navazující na teoretickou část, zahrnuje popis a v příloze ukázku didaktických testů pro studenty Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. v Plzni.
Abstract in different language: Use of Didactical Tests in Examination of Students in Professional Courses. The bachelor thesis deals with didactical tests, describes the most important methodical principles of tests design and implementation. Then it demonstrates basic procedures and provides examples of test assignments. Practical part of the thesis follows the theoretical part, includes description and in the annex example of didactical tests for Higher School of Health, management and public trials, sro in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lucie_Pajerkova_Doryova.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Pajerkova Doryova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce516,41 kBAdobe PDFView/Open
Pajerkova Doryova - oponent.pdfPosudek oponenta práce433,29 kBAdobe PDFView/Open
Pajerkova Doryova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.