Title: Mnichovská dohoda a vznik druhé republiky v Československu
Other Titles: Munich Agreement and the Establishment of the Second Republic in Czechoslovakia
Authors: Petržík, Jan
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12999
Keywords: Československo;Mnichov;dohoda;Sudety;migrace;Německo
Keywords in different language: Czechoslovakia;Munich;agreement;Sudetenland;migration;Germany
Abstract: Diplomová práce se zaměří na události probíhající v roce 1938. Student objasní svolání mnichovské konference a její průběh.Následně se bude zkoumat samotné vyklízení Sudet a migraci československého obyvatelstva směrem do vnitrozemí. V celé práci je kladen důraz na tachovský region. V závěru vysvětlí vznik druhé republiky a zhodnotí celkový dopad mnichovské dohody pro Československo.
Abstract in different language: This thesis focuses on the events taking place in 1938. Munich Student illustrates the convening of the conference and its průběh.Následně will examine the actual clearing of the Sudetenland of Czechoslovakia and the migration of the population towards the inland. Throughout the work the emphasis is on Tachov area. In conclusion explains the formation of the Second Republic and evaluate the overall impact of the Munich Agreement in Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrzik_Mnichovska dohoda a vznik druhe republiky.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Petrzik-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce916,03 kBAdobe PDFView/Open
Petrzik-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce907,98 kBAdobe PDFView/Open
Petrzik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce328,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.