Title: Výroba šperků z odpadových materiálů
Other Titles: Made jewelery from scrap materials
Authors: Veselá, Miroslava
Advisor: Honzíková, Jarmila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13018
Keywords: kreativita;tvořivost;materiály;materiál;odpadový materiál;šperky
Keywords in different language: creativity;material;materials;scrap material;jewellery
Abstract: Má bakalářská práce pojednává o výrobě šperku z odpadových materiálů. V bakalářské práci jsem se zaměřila na kreativitu studentů v oboru designu kovu a šperku.Kreativita studentů umělecké školy je hlavním faktorem, který je nepostradatelný v jejich tvorbě. Provedla jsem výzkum, zda je pro studenty zajímavé tvořit šperky z odpadových materiálů. Na základě výzkumu jsem zjistila, že studenti preferují využití odpadových materiálů z hlediska transformace použitých materiálů a výrobků, preferují dostupnost a cenu materiálů. Materiály jsou pro studenty inspirativní a podporují jejich kreativitu. Studenti vyráběli šperky z odpadových materiálů.
Abstract in different language: My work is about jewelery making using scrap materials. In this bachelor thesis I focused on students creativity in the field of metal and jewelery design, and also on the point of the jewelery origin. The creativity of students in an Art school is a major factor that is indispensable in their work. I conducted a survey, whether it is for students to create interesting jewelry from scrap materials. Based on the research I have found that students prefer to use waste materials in terms of transformation of materials and easy affordability. The scrap material is inspiring for students and encourages their creativity. Students made jewelery from scrap materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Miroslava Vesela.pdfPlný text práce16,45 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - M. Vesela.pdfPosudek vedoucího práce97,26 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Vesela-5.pdfPosudek oponenta práce106,66 kBAdobe PDFView/Open
Vesela - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.