Title: Vývoj představivosti u předškolních dětí
Other Titles: The development of imagination in preschool children
Authors: Nechutná, Dagmar
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13026
Keywords: dítě předškolního věku;mateřská škola;představivost;hra;orientace;prostor;rovina
Keywords in different language: preschool children;kindergarten;imagination;game;orientation;space;plane
Abstract: Bakalářská práce na téma "Vývoj představivosti u předškolních dětí" se zabývá tím, do jaké míry mají děti rozvinutou představivost a vypovídá o míře úspěšnosti při řešení úkolů v prostoru a rovině.Informace byly získány na základě vyhodnocení experimentu, který proběhl v běžné mateřské škole.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Development of imagination in preschool children" is concerned with the extent to which children have developed imagination and indicates the degree of success in solving tasks in space and plane.The information were acquired while assessing experiment which took place in an ordinary kindergarten.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dasa BP - zformatovana, k tisku.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Nechutna - hodn..pdfPosudek vedoucího práce83,73 kBAdobe PDFView/Open
Nechutna - pos..pdfPosudek oponenta práce106,18 kBAdobe PDFView/Open
Nechutna - prot..pdfPrůběh obhajoby práce77,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.