Title: Soustavy polynomiálních rovnic se dvěma neznámými
Other Titles: Systems of Polynomial Equations in Two Variables
Authors: Reháková, Hana
Advisor: Kašparová, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13027
Keywords: soustavy rovnic;polynomiální rovnice;rezultanty;Gröbnerovy báze;algebraické křivky;násobnost řešení soustav rovnic
Keywords in different language: systems of equations;polynomial equations;resultants;Groebner bases;algebraic curves;intersection multiplicity
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá soustavami polynomiálních rovnic se dvěma neznámými. První část práce je zaměřena na způsoby řešení soustav polynomiálních rovnic. Jsou zde představeny metody rezultantů a Gröbnerových bází. Druhá část se zabývá určováním násobnosti řešení soustav dvou polynomiálních rovnic se dvěma neznámými.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with systems of polynomial equations in two variables. The first part is devoted to ways of solving systems of polynomial equations. There are presented the methods of resultants and Groebner basis. The second part deals with determination of the multiplicity of solutions of systems of two polynomial equations in two variables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_H._Rehakova.pdfPlný text práce395,31 kBAdobe PDFView/Open
hodnoc_rehakova.pdfPosudek vedoucího práce162,64 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova - opon..pdfPosudek oponenta práce28,46 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.