Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKohout, Václav
dc.contributor.authorCerhová, Markéta
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:31:20Z-
dc.date.available2013-05-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:31:20Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-10
dc.identifier56480
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13030
dc.description.abstractV bakalářské práci se zabývám normálním rozdělením. V první kapitole popisuji jeho historii a život významných vědců. V druhé kapitole se zabývám vlastnostmi normálního rozdělení. Ve třetí kapitole uvádím několik centrálních limitních vět, které se využívají pro výpočet pravděpodobnosti. V poslední kapitole se nachází příklady na centrální limitní věty a na normální rozdělení. Grafy a některé výpočty, které se v práci nachází, jsou vytvořené v programu Mathematica. Cílem práce bylo přiblížení a znázornění normálního rozdělení.cs
dc.format53 s. (40 916 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnormální rozdělenícs
dc.subjectvlastnosti normálního rozdělenícs
dc.subjectcentrální limitní větycs
dc.titleNormální rozdělenícs
dc.title.alternativeNormal distributionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra matematiky, fyziky a technické výchovycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn this Bachelor paper I deal with normal distribution. In the first chapter I describe its history and lives of important scientists. In the second chapter I deal with properties of normal distribution. The third chapter introduces several central limit theorem, that are used for calculation of probability. In the last chapter can be found examples of central limit theorem and normal distribution. Graphs and some calculations, used in this paper, are created in the program Mathematica. The aim of this paper is to approach and demonstrate normal distribution.en
dc.subject.translatednormal distributionen
dc.subject.translatedproperties normal distributionen
dc.subject.translatedcentral limit theoremen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace MC.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Marketa Cerhova.pdfPosudek vedoucího práce30,06 kBAdobe PDFView/Open
Posudek bakalarske prace Markety Cerhove s podpisem.pdfPosudek oponenta práce31,7 kBAdobe PDFView/Open
Cerhova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.