Title: Problematika právnických osob v mezinárodním právu soukromém
Other Titles: Legal Entities in Private International Law
Authors: Kubrychtová, Veronika
Advisor: Poláček, Bohumil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13048
Keywords: právnické osoby;osobní statut;inkorporační princip;princip sídla;sídlo;přemístění sídla;Evropská unie;Evropský soudní dvůr;nadnárodní společnosti
Keywords in different language: legal entities;applicable company law;incorporation theory;real seat theory;seat;transfer of seat;European union;European court of justice;supra-national companies
Abstract: Tato práce se věnuje problematice právnických osob v mezinárodním právu soukromém a je rozdělena na tři části. První část je zaměřena více teoreticky, soustředí se zejména na otázky spojené s určením osobního statutu aplikované na konkrétní případy členských zemí Evropské unie. Druhá část práce je soustředěna na možnosti přeshraničního přemístění sídla dle českého práva a práva Evropské unie. Vzhledem k tomu, že právo Evropské unie se rozvíjí i na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora, tato kapitole se věnuje i stěžejním rozhodnutím právě v této oblasti. Cílem poslední části je představit evropské nadnárodní formy společností, jejich účel a postavení v rámci národních právních systémů.
Abstract in different language: This paper is devoted to the legal entities in private international law and it is divided into three main parts. The first part, which is more theoretical, intends to explain the theories of applicable company law by the examples in European countries. Secondly, the other part of this work describes the possibilities of the international transfer of the seat under Czech law and European law. European law is highly developed by the judgements of the European court of justice. Judgements, which are crucial for the transfer of the seat are also analysed in this paper. The aim of the last part is to present the European supra-national companies, their purpose and their place in the national legal systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Kubrychtova.pdfPlný text práce447,09 kBAdobe PDFView/Open
Kubrychtova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce605,61 kBAdobe PDFView/Open
KUbrychtova - oponent.pdfPosudek oponenta práce460,33 kBAdobe PDFView/Open
Kubrychtova.pdfPrůběh obhajoby práce642,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.