Diplomové práce / Theses (KMP) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 44
Čechura, Jan
Použití síly v mezinárodním právu a výzvy vedení války 21. století

In this diploma thesis I address the issue of prohibition of threat and use of force in international law and its unequivocal exceptions. The work deals with the historical development of the doctrine of bellum iustum and development of recourse to force in international relat...

Odložil, David
Mezinárodní licenční smlouvy

The thesis deals with international license agreements, license agreements according to national law, solving of disputes arising from international license agreements and the role of international license agreements within the music industry.

Lhotáková, Anna
Smlouvy o právní pomoci v oblasti rodinného práva v ČR a ve Francii

In my thesis I tried to compare last, present and future bilateral conventions on legal assistance in the sphere of family law in the Czech Republic and in France. Private international law in the Czech Republic is based on one law and the French private international...

Tupá, Tereza
Právní pomoc ve styku s cizinou

The notion of judicial cooperation in civil matters can count many instruments. The thesis is particularly focused on cross-border service of judicial and extrajudicial documents and transmission of evidence. The purpose of the thesis is to compare the provisions of the Czech law, ...

Reiss, Robert
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

This thesis is about the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, which is a norm of international law, which regulates the contract of sale with an international element. The first part of this thesis is focused on defining the Convention&#x...

Richter, Jakub
Odpovědnost dopravce a práva cestujících v mezinárodní letecké přepravě

Content of this diploma thesis deals with issue of liability of an air carrier and rights of passenger in international air transport. At the beginning it gives light excursion on historic development of international aviation law and also definition of international aviation law. ...

Šimonová, Kateřina
"BOAT REFUGEES": REFUGEE LAW ON THE HIGH SEAS

The thesis is focused on the issue of refugees and their rescue at seas with focus on the High seas. At first, it provides the background of "boat refugees" itself. This is followed by an analysis of the relevant norms of International Maritime Law. Next part&#x...

Matoušková, Lucie
Evropský systém ochrany lidských práv

The thesis contains a historical excursion, the concept of human rights, protection and guarantee of human rights in the Council of Europe and the European Union, is supplemented by case law, which reflects the relationship between the Court of Justice of the European Union an...

Kubrychtová, Veronika
Problematika právnických osob v mezinárodním právu soukromém

This paper is devoted to the legal entities in private international law and it is divided into three main parts. The first part, which is more theoretical, intends to explain the theories of applicable company law by the examples in European countries. Secondly, the other...

Falcová, Aneta
Ochrana a podpora zahraničních investic a řešení investičních sporů

The topic of my diploma work is The protection and promotion of foreign investments and the settlement of investment disputes. I begin with the concept international investments and their legislation. Then I describe progression of protection of international investments and continue with&#x...

Melkonov, Maxim
Mezinárodní přeprava zboží

This work discribes the condtions of the international transportation of goods by truck, by train, by plane and by ship. It also analyses the main convetions, such as CMR, COTIF, Montreal Convetion, CMNI and Hamburg rules. Discribes rights and obligations of the parties, responsibi...

Michálek, Miroslav
Dědictví s mezinárodním prvkem

This thesis deals with the issue of succession with a foreign element in the context of recodification of private law in the Czech Republic. It takes into account the Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jur...

Samková, Jiřina
Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech

This thesis aims to describe the substantive heart of International Judicial Cooperation in criminal matters. Content is focused not only on the development of judicial cooperation between states, but also on individual forms, the principles of cooperation and sources of law. The larges...

Joza, Adam
Právní úprava mezinárodní silniční přepravy zboží

My thesis on the topic The legislation of the international road transportation of goods is divided into four chapters and the main are the second and the third one. The thesis is dedicated to the international legislation of the road transportation of goods in the second...

Kuttová, Milena
Právní úprava podnikání cizinců na území ČR

My diploma thesis on the topic Legal regulations of enterprise of foreigners in the Czech Republic is divided into two main parts. The historical ? theoretical part is concentrated especially on protection of human rights. Afterwards this part takes heed of national laws, which...

Marek, Jiří
Boj proti terorismu a jeho právní nástroje

The thesis entitled Fight against Terrorism - Legal Instruments contains a historical developement and the current situation in the law related to this area. First two chapters are dedicated to the differentiated definition of the term terrorism, to the historical development of the...

Jungwirthová, Marianna
Řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů

The thesis on "Settlement of legal investment disputies in the decision-making practice of the international arbitration centers" deals with the protection of international investments and possibilities for solving disputes arising from them.It focuses on the definition of investment (based ...

Matějec, Martin
Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku

The diploma thesis deals with the issue of international commercial arbitration and its fundamental elements. The main goal of the thesis is to describe the purpose of arbitration in international commercial disputes and to provide a general overview of arbitration.

Csillagová, Kateřina
Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží - se zvláštním zřetelem na námořní přepravu

The main objective of this work is to analyze and describe the contractual liability of the carrier in international exchange of goods with a different means or ways of transport. Special reference was made to transport of cargo by sea for it´s complexity and merging with...

Křítek, Zdeněk
Právní regulace mezinárodního rozhodčího řízení

This work mainly describes the legal regulation of the problematic of arbitration. The chapters are divided into introduction, general description of arbitration, international arbitration, international conventions, procedure acts of the arbitration courts, legal regulation in a relation to the Czech...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 44