Title: Salman Rushdie: Satanské verše
Other Titles: Salman Rushdie: The Satanic verses
Authors: Kršáková, Lucie
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13071
Keywords: Salman Rushdie;Satanské verše;fatva;svatokrádež;odpadlík;Írán;Chomejní;demonstrace
Keywords in different language: Salman Rushdie;The Satanic Verses;fatwa;blashemous;Islam;Iran;Khomeini;demonstration
Abstract: Problematika kauzy Salmana Rushdieho ve věci Satanských veršů je zajímavá z mnoha důvodů. V první řadě je důležité uvědomit si, že problematika tohoto případu zasáhla společnost jak horizontálně (do kauzy byl stát po státu zainteresován více či méně téměř celý svět), tak vertikálně, kdy docházelo k vzájemným střetům na různých úrovních společnosti, ať už se jedná o rovinu náboženskou nebo otázku týkající se lidských práv a svobody projevu. Dalším zajímavým faktorem je samotný vývoj případu, který trval téměř deset let a vyžádal si několik lidských životů a zranění. A v neposlední řadě je nutné zmínit také pozadí celého problému, které je pro pochopení kauzy klíčovým bodem, a to je neustálé napětí mezi Východem a Západem, které tvořilo jakési nestabilní podloží celého případu. Román Satanské verše vzbudil bouřlivé ohlasy i na poli literární kritiky. Kniha, za jejíž publikaci si autor vysloužil požadavek trestu smrti, na druhé straně získala hned několik literárních ocenění. Roku 2007 byl autor povýšen do šlechtického stavu a to udělením nejvyššího řádu britského impéria KBE (Knight Commander of the Order of the British Empire) za velký přínos britské literatuře. Přes to všechno jej značná část světa označila za kacíře a jeho dílo za rouhačské a urážející jak proroka, tak islám celkově.
Abstract in different language: I focused my bachelor thesis on The Satanic Verses affair. The affair began on 14 February 1989 when supreme leader of the Islamic Republic of Iran ayatollah Ruhollah Khomeini issued a fatwa on British novelist Salman Rushdie. Salman Rusdhie was sentenced to death because of his fourth novel The Satanic Verses published on 26 September 1988 which was considered a blasphemous and malicious book offending Islam, Prophet and Quran. Muslim community asked for withdrawal of the book for several times but the publishing house disregarded their request. Demonstrations and protests were launched throughout the United Kingdom some were held also in India and Pakistan where several demonstrators were killed. However the publisher still refused to withdraw The Satanic verses from bookstores. Although Rushdie has apologized for the pain he had caused to Muslim community, it lasted nine years until the death sentence was lifted by Iranian president Muhammad Khatami in 1998.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Lucie_Krsakova_100%_tisk.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Krsakova_V.pdfPosudek vedoucího práce209,29 kBAdobe PDFView/Open
Krsakova O.pdfPosudek oponenta práce302,26 kBAdobe PDFView/Open
Krsakova.pdfPrůběh obhajoby práce110,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.