Title: K problematice gramatických jevů ve výuce ruského jazyka
Other Titles: On grammatical issues in Russian language teaching
Authors: Gulázsiová, Nikola
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13088
Keywords: gramatika;interference;analýza;výuka;metoda;studující;učitel;učebnice
Keywords in different language: grammer;interference;analysis;teaching;method;student;teacher;textbook
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce bylo zanalyzování vybraných gramatických jevů v učebnicích ruského jazyka, zhodnocení pojetí látky v učebnicích a v návaznosti na to, navrhnutí dalších možných materiálů, které lze využít na hodinách ruského jazyka.
Abstract in different language: The main point of this thesis was to analyse selected grammatical phenomenons in the Russian language textbooks. Another main point was to evaluace the concept of substance in textbooks and in relations to it propose other possible materials that can be used on the lessons of Russian language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Gulazsiova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Gulazsiova-Svod.pdfPosudek vedoucího práce283,59 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Gulazsiova-Ryk.pdfPosudek oponenta práce154,75 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Gulazsiova.pdfPrůběh obhajoby práce57,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.