Title: Veřejnoprávní a etické aspekty ČNB
Other Titles: Public and ethical aspect of Czech National Bank
Authors: Ječná, Nikola
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13145
Keywords: Česká národní banka;etický kodex;BÚMF;Karel Engliš;státní banka;Československo;Vilém Pospíšil;typologie etiky;národní banka;etika
Keywords in different language: Czech national bank;code of ethics;BÚMF;Karel Engliš;state bank;Vilém Pospíšil;typology of ethics;national bank;ethics
Abstract: Tato práce se zabývá vztahem etiky a bankovnictvím. Konkrétně ČNB. Pro srozumitelnost začíná práce v historii a končí v současnosti. Ukazuje na uvolňování etiky u nás na straně jedné a sankce za porušování etického kodexu v ČNB na straně druhé. Také poukazuje na právní stránku bankovnictví, od založení po fungování až prakticky k sankcím za nedodržení stanovených cílů.
Abstract in different language: This work deals with the relationship between ethics and banking. Specifically, the Czech National Bank. For clarity, the work begins and ends in the history of the present. Shows the release ethics with us on the one hand and the penalties for violations of the code of ethics in the Czech National Bank on the other. It also points to the legal aspect of banking, from the foundation to the functioning of virtually the penalties for failure to comply with the objectives set.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jecna - hotovo.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Jecna.pdfPosudek vedoucího práce38,38 kBAdobe PDFView/Open
op.p.Jecna.pdfPosudek oponenta práce41,33 kBAdobe PDFView/Open
pr. Jecna.pdfPrůběh obhajoby práce40,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.