Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 24
Kratochvíl, Stanislav
Interní audit ve státní správě

The intention of my bachelor work is the performance of the internal audit profession in the organizational unit of state and emphasize his role in the modern concept. In accordance with the latest trends in the world of internal audit provides assurance, that the organization...

Stolejda, Matěj
Zavedení jednotné evropské měny v České republice

Bachelor's thesis is about participation the Czech Republic in the Economic and Monetary Union.

Matoušek, Adam
Evropská územní spolupráce, realizace mikroprojektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

The main point of this work is to introduce the element of "micro-projects", which is formed in the Small Projects Fund, in the context of cross-border cooperation between the countries of the European Union, the Czech Republic and Poland. Cross-border cooperation is discussed...

Šindelář, Johan
Historie,současnost a perspektivy hospodářské a měnové unie EU

Goals of this bachelor thesis are first of all to analyse historical progress of europian integration and put it to the context of history, evaluate current situation and try to predict possible progress of economic and currency union.

Schuster, Petr
Finančně-právní gramotnost občanů v České republice

This bachelor thesis deals with financial and legal literacy of citizens in the Czech Republic and summarizes the basic issues of finance. The introductory part explains why financial literacy is today so important for a successful life in society. The main part introduces the ...

Vaverková, Karolína
Platební karty

This bachelor's work is dedicated to the payment cards. The aim of this work is to provide a general and comprehensive overview of the given issue. The bachelor's work is divided into the several chapters. The first part is focused on the legislation of the paymen...

Škopková, Alžběta
Oddlužení plněním splátkového kalendáře jako způsob řešení úpadku

This bachelor´s paper deals with the debt relief as a one way of resolving insolvency, especially the repayment schedule. There is mentioned a process of debt relief and ways, how to solve this institute. The part of my bachelor´s paper is practical example.

Výtisk, Petr
Aktivní politika zaměstnanosti

The thesis focuses on analysis and descriptive method by introducing the issue of active employment policies based on the learned material and personal experiences of the author.

Sikytová, Lucie
Finanční aspekty na pojištění z odpovědnosti provozu motorového vozidla

The goal of this Bachelor thesis entitled: Aspects of Motor Vehicle Liability Insurance is to introduce the topic of liability insurance to the readers. The first part of the thesis in concerned with the main terms of the motor vehicle insurance industry and the government...

Trojanová, Milena
Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti u fyzických osob

The thesis introduces a broad spectrum of self-employed payers of the income tax and describes their special characteristics, as well as the options of expense deduction. The tax payers can deduct provable expenses (in single entry bookkeeping) or a flat-rate income percentage. It ...

Matoušek, Adam
Evropská územní spolupráce, realizace mikroprojektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

The main point of this work is to introduce the element of "micro-projects", which is formed in the Small Projects Fund, in the context of cross-border cooperation between the countries of the European Union, the Czech Republic and Poland. Cross-border cooperation is discussed...

Pospíšil, Ivo
Majetkové daně pod vlivem rekodifikace občanského zákoníku

The theme of my Bachelor work are property taxes (The road tax, the tax on immovable property and taxes on the acquisition of immovable property) under the influence of recodification of the Civil code. In my work I will describe these taxes more detaily with regard ...

Soukupová, Martina
Bankovní soustava v ČR

I decided to choose as a topic of my thesis "The banking system in the Czech Republic". The aim of my thesis was to describe the development of banking, the banking system in the Czech Republic, the transition from one level banking system to the two level&...

Smékalová, Lucie
Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na konkurs

My bachelor thesis is named "Tax aspects of insolvency proceedings with a focus on bankruptcy". Bankruptcy proceeding is one way of solving the debtor's bankruptcy, which is liquidating its insolvency administrator of the estate and raised funds are subsequently used to satiry&...

Pancová, Lucie
Bezhotovostní platební styk

Cashless Payments is currently the most used form of payment. The aim of my bachelor's work is to build up the comprehensive overview of cashless payment when the work is divided into three chapters. The significant part are the second and the third. In the second...

Nekolová, Martina
Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na oddlužení

The bachelor thesis describes taxes related to insolvency proceedings, depending on the form of discharge from debts approval, by approving completing the repayment schedule or monetization of assets. The thesis presents the tax obligations of the insolvency administrator and the debtors in&...

Kubelková, Lenka
Účetnictví

The work briefly describes the accounting and his law. Further, they are here briefly described the changes after the entry of the Czech republic into the European union and also trying to explain the harmonisation efforts with the europian accountancy and world accountancy. To...

Böhm, Jakub
Historie, současnost a perspektivy hospodářské a měnové unie v EU

The main target of this thesis is to describe historical evolution, current state and predict prospects of the Economic and Monetary Union in the EU. First chapter of this thesis deals with description of methods needed for integration process and diferences among various typ...

Ječná, Nikola
Veřejnoprávní a etické aspekty ČNB

This work deals with the relationship between ethics and banking. Specifically, the Czech National Bank. For clarity, the work begins and ends in the history of the present. Shows the release ethics with us on the one hand and the penalties for violations of the code ...

Kohoutková, Růžena
Řádné opravné prostředky v daňovém řízení

The objective of this thesis is to describe the appellate procces in taxation issues. An appeal procedure guarantees the citizens of the Czech Republic a form of legal certainty, which is a tool for reviewing the decision of an administrative authority. Therefore, it provides ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 24