Title: Oddlužení plněním splátkového kalendáře jako způsob řešení úpadku
Other Titles: Debt relief performing payment rescheduling as a way of resolving insolvency
Authors: Škopková, Alžběta
Advisor: Vlček, Zdeněk
Referee: Nocar, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18315
Keywords: insolvenční právo;insolvence;úpadek;finanční právo;oddlužení;splátkový kalendář;zpeněžení majetkové podstaty;dlužník;věřitel
Keywords in different language: insolvency law;insolvency;bankruptcy;financial law;debt relief;repayment schedule;realization of assets;debtor;creditor
Abstract: Svoji bakalářskou práci jsem se rozhodla psát pod Katedrou finančního práva a národního hospodářství, kde jsem si jako právní odvětví zvolila insolvenční právo ve vztahu k právu finančnímu, které jsem zúžila pouze na jeho vybranou část, a to konkrétně institut oddlužení. Součástí této práce je také proces oddlužení a způsoby řešení oddlužení, a to především plnění splátkového kalendáře. Tato forma oddlužení bude prakticky naznačena v konci bakalářské práci v rámci praktického příkladu.
Abstract in different language: This bachelor´s paper deals with the debt relief as a one way of resolving insolvency, especially the repayment schedule. There is mentioned a process of debt relief and ways, how to solve this institute. The part of my bachelor´s paper is practical example.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Alzbeta_Skopkova.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Skopkova ved..pdfPosudek vedoucího práce101,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-op. Skopkova.pdfPosudek oponenta práce83,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol Skopkova.pdfPrůběh obhajoby práce115,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.