Title: Aktivní politika zaměstnanosti
Other Titles: Active politics of employment
Authors: Výtisk, Petr
Advisor: Bárková, Dana
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18316
Keywords: trh práce;politika zaměstnanosti;reforma;nezaměstnanost;analýza
Keywords in different language: labor market;employment policy;reform;unemployment;analysis
Abstract: Práce se věnuje analýze a deskriptivní metodou seznámením s problematikou aktivní politiky zaměstnanosti na základě nastudovaných materiálů a osobních zkušeností autora.
Abstract in different language: The thesis focuses on analysis and descriptive method by introducing the issue of active employment policies based on the learned material and personal experiences of the author.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vytisk_BP.pdfPlný text práce634,33 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-vytisk ved..pdfPosudek vedoucího práce132,97 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vytisk op..pdfPosudek oponenta práce205,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-vytisk prot..pdfPrůběh obhajoby práce130,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.