Title: Finanční aspekty na pojištění z odpovědnosti provozu motorového vozidla
Other Titles: Aspects of Motor Vehicle Liability Insurance is to introduce the topic of liability insurance
Authors: Sikytová, Lucie
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18312
Keywords: pojišťovnictví;pojišťovny;zajišťovny;pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla;povinné ručení;Česká národní banka;garanční fond;česká kancelář pojistitelů;havarijní pojištění;likvidace;likvidační zpráva;záznam o dopravní nehodě;záznam o poškození motorového vozidla;technik;likvidátor;soudní znalec;znalecký posudek
Keywords in different language: insurance;insurance companies;reinsurance;liability insurance of motor vehicles;property damage liability;Czech national bank;czech insurers' bureau;accident insurance;liquidation;liquidation report;traffic accident;record of damage to motor vehicles;liquidator;legal expert;expert opinion;guarantee fund;technician
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Aspekty na pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla si klade cíl seznámit čtenáře s problematikou pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. První část práce se zabývá základními pojmy pojišťovnictví, stručným výkladem právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a státním dozorem nad pojišťovnictvím. Druhá část práce je věnována analýze současného trhu pojišťoven a jimi nabízených produktů. V dalších kapitolách je popsána likvidace škodných událostí a zhodnocení vlastního výzkumu.
Abstract in different language: The goal of this Bachelor thesis entitled: Aspects of Motor Vehicle Liability Insurance is to introduce the topic of liability insurance to the readers. The first part of the thesis in concerned with the main terms of the motor vehicle insurance industry and the government surveillance over this agenda. The second part is dedicated to the analysis of current insurance company market situation and the products they offer. In further chapters the process of liquidation of insured events is described along with the original research evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE-Aspekty na pojisteni z provozu motorovych vozidel, Lucie Sikytova (13 files merged).pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-ved.p. Sikytova.pdfPosudek vedoucího práce104,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sikytova op..pdfPosudek oponenta práce112,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-prot. Sikytova.pdfPrůběh obhajoby práce95,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.