Title: Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti u fyzických osob
Other Titles: Income Taxation of Self-employed Individuals
Authors: Trojanová, Milena
Advisor: Nocar, Josef
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18313
Keywords: zákon o daních z příjmů;daň stanovená paušální částkou;paušální výdaje;daňová evidence;chyby v daňové evidenci;procesní problémy při uplatnění daně stanovené paušální částkou;daně z příjmů;poplatníci;správce daně;daňové přiznání
Keywords in different language: income tax act;lump-sum tax;flat rate deduction;single entry bookkeeping;single entry bookkeeping errors;formal problems of applying lump-sum taxation;income tax;tax payers;tax authority;income tax statement;tax claim
Abstract: Práce se zabývá prezentací širokého spektra poplatníků daně z příjmů ze samostatné činnosti a popisu jejich specifik a možnosti uplatňování výdajů. Výdaje mohou být v daňové evidenci v prokazatelné výši, v procentech z příjmů, tzv. paušální a může být použita varianta placení daně stanovené paušální částkou, která by měla být nejjednodušší cestou, jak stanovit daň u menších živnostníků. V části, která se zabývá daňovou evidencí, je pro zajímavost přidána kapitola nejčastějších chyb při vedení daňové evidence.
Abstract in different language: The thesis introduces a broad spectrum of self-employed payers of the income tax and describes their special characteristics, as well as the options of expense deduction. The tax payers can deduct provable expenses (in single entry bookkeeping) or a flat-rate income percentage. It is also possible to apply lump-sum taxation; originally, this should have been the easiest way of taxation for smaller sole traders. The chapter that describes the single entry bookkeeping deals also with the most common errors in single entry bookkeeping.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milena Trojanova, Zdanovani prijmu ze samostatne cinnosti u fyzickych osob, rok 2015, obor Verejna sprava.pdfPlný text práce851,88 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-trojanova ved..pdfPosudek vedoucího práce117,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Trojanova op..pdfPosudek oponenta práce93,31 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Trojanova prot..pdfPrůběh obhajoby práce96,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.