Název: Zavedení jednotné evropské měny v České republice
Další názvy: Czech Republic in the Economic and Monetary Union
Autoři: Stolejda, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Oponent: Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28738
Klíčová slova: hospodářská a měnová unie; euro; zavedení eura; kritéria konvergence.
Klíčová slova v dalším jazyce: euro; czech rep.; economic and monetary union
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou zavedení jednotné měny v naší republice. Jelikož práce není psána v rámci ekonomické fakulty, ale v rámci studia zabývajícího se veřejnou správnou, snažil jsme se vyhnout přílišnému výčtu ekonomických důvodů, zda se přijetí vyplatí či ne. Snažil jsem se tedy o komplexnější náhled na dané téma. Práce tak nahlíží na euro z více úhlů pohledů. Ať jde o pohled ekonomický, právní, politický, hospodářský nebo pohled ryze laický, chtěl jsem, aby alespoň částečně, všechny tyto pohledy našly své zastoupení v mé práci. A vytvořily tak celistvé spektrum názorů na řešené téma.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor's thesis is about participation the Czech Republic in the Economic and Monetary Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op. posudek Stolejda.pdfPosudek oponenta práce703,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Stolejda.pdfPosudek vedoucího práce772,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Stolejda.pdfPrůběh obhajoby práce609,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28738

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.