Title: Zavedení jednotné evropské měny v České republice
Other Titles: Czech Republic in the Economic and Monetary Union
Authors: Stolejda, Matěj
Advisor: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28738
Keywords: hospodářská a měnová unie; euro; zavedení eura; kritéria konvergence.
Keywords in different language: euro; czech rep.; economic and monetary union
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou zavedení jednotné měny v naší republice. Jelikož práce není psána v rámci ekonomické fakulty, ale v rámci studia zabývajícího se veřejnou správnou, snažil jsme se vyhnout přílišnému výčtu ekonomických důvodů, zda se přijetí vyplatí či ne. Snažil jsem se tedy o komplexnější náhled na dané téma. Práce tak nahlíží na euro z více úhlů pohledů. Ať jde o pohled ekonomický, právní, politický, hospodářský nebo pohled ryze laický, chtěl jsem, aby alespoň částečně, všechny tyto pohledy našly své zastoupení v mé práci. A vytvořily tak celistvé spektrum názorů na řešené téma.
Abstract in different language: Bachelor's thesis is about participation the Czech Republic in the Economic and Monetary Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
op. posudek Stolejda.pdfPosudek oponenta práce703,71 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Stolejda.pdfPosudek vedoucího práce772,63 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Stolejda.pdfPrůběh obhajoby práce609,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.