Title: Historie, současnost a perspektivy hospodářské a měnové unie v EU
Other Titles: The History, Present and Prospects of the Economic and Monetary Union in the EU
Authors: Böhm, Jakub
Advisor: Bárková, Dana
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18304
Keywords: euro;hospodářská a měnová unie;evropská unie;eurozóna;evropská integrace
Keywords in different language: euro;economic and monetary union;the european union;the euro zone;european integration
Abstract: Cílem této práce je zejména popis historického vývoje, současného stavu a predikce budoucího vývoje současného stádia, kterým je hospodářská a měnová unie v Evropské unii. První kapitola práce se zabývá popisem metod k dosažení integrace, rozdíly mezi jednotlivými typy a historickými pokusy o integraci. Druhá kapitola se zabývá popisem jednotlivých vln rozšiřování. Třetí kapitola popisuje vývoj měnových systémů, společné měny a měnové unie obecně. Čtvrtá kapitola popisuje současný stav a predikuje budoucí vývoj Evropské unie a Eurozóny.
Abstract in different language: The main target of this thesis is to describe historical evolution, current state and predict prospects of the Economic and Monetary Union in the EU. First chapter of this thesis deals with description of methods needed for integration process and diferences among various types. Second part of thesis deals with each phases of european enlargement. Third chapter of thesis describes evolution of the monetary systems, common currency and the Monetary Union in general. Fourth part of thesis describes current status and predicts future evolution of The European Union and The Euro Zone.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bohm - 2015.pdfPlný text práce556,23 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-bohm ved.pdfPosudek vedoucího práce119,67 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bohm op..pdfPosudek oponenta práce147,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-bohm prot..pdfPrůběh obhajoby práce116,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.