Title: Bankovní soustava v ČR
Other Titles: The banking system in the Czech republic
Authors: Soukupová, Martina
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18310
Keywords: bankovní soustava;bilance banky;obchodní banky;bankovní operace;centrální banka.
Keywords in different language: banking system;banking license;commercial banks;banking operations;central bank.
Abstract: Jako téma jsem si vybrala Bankovní soustavu v ČR. Cílem bylo přiblížit vývoj bankovnictví, přechod z jednostupňové bankovní soustavy na dvoustupňovou, právní úpravu bank a význam mezi centrální bankou ČNB a ostatními bankami, které fungují na českém trhu. V jednotlivých kapitolách jsem se věnovala nejprve historii a přechodu z jednostupňové bankovní soustavy na dvoustupňovou a právní úpravě bank. Dále obchodním bankám, bankovním operacím. Práci uzavírám kapitolou o ČNB.
Abstract in different language: I decided to choose as a topic of my thesis "The banking system in the Czech Republic". The aim of my thesis was to describe the development of banking, the banking system in the Czech Republic, the transition from one level banking system to the two level banking system, the bank law regulation and then the importance and the difference between central bank The Czech National Bank and another banks operate on the Czech market. In the individual chapters I focused on the history and the transition from a one level system to a two level banking system and bank legislation. Then I also focus on commercial banks and banking operations. The thesis is ended by a chapter about The Czech National Bank.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce791,18 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Soukupova ved..pdfPosudek vedoucího práce88,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Soukupova op..pdfPosudek oponenta práce85,05 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Soukupova prot..pdfPrůběh obhajoby práce96,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.