Title: Bezhotovostní platební styk
Other Titles: Cashless Payments
Authors: Pancová, Lucie
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18307
Keywords: platební styk;bezhotovostní platební styk;certis;elektronické bankovnictví;platební karta;finanční arbitr;příkazy k zúčtování;šeky;zákon o platebním styku
Keywords in different language: payment;cashless payment;certis;electronic banking;credit card;financial arbitrator;payment order;cheques;payment systems act
Abstract: Bezhotovostní platební styk je v současnosti nejužívanější forma platebního styku. Cílem mé bakalářské práce je vytvořit ucelený přehled o bezhotovostním platebním styku, kdy práce je rozdělena do tří kapitol. Významná je druhá a třetí kapitola. Ve druhé je uveden bezhotovostní platební styk, zejména jeho nástroje a ve třetí je právní úprava a další předpisy, jež se vztahují k tomuto tématu.
Abstract in different language: Cashless Payments is currently the most used form of payment. The aim of my bachelor's work is to build up the comprehensive overview of cashless payment when the work is divided into three chapters. The significant part are the second and the third. In the second is stated cashless payments, particularly its tools, and in the third is the legislation and other regulations that is related to this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pancova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pancova ved..pdfPosudek vedoucího práce93,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pancova op..pdfPosudek oponenta práce104,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol Pancova.pdfPrůběh obhajoby práce93,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.