Title: Majetkové daně pod vlivem rekodifikace občanského zákoníku
Other Titles: Property taxes influeced by a recodification of the civil code
Authors: Pospíšil, Ivo
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18308
Keywords: daň;majetkové daně;silniční daň;nový občanský zákoník;zákon;vyhláška
Keywords in different language: tax;property taxes;road tax;new civil code;law;notice
Abstract: Tématem mé bakalářské práce jsou majetkové daně (daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí) pod vlivem rekodifikace občanského zákoníku. Ve své práci tyto daně podrobněji popíši s přihlédnutím ke změnám, které souvisí s rekodifikací občanského zákoníku. Dále pak zmíním i některá témata, související s jednotlivými majetkovými daněmi např. u silniční daně registr silničních vozidel a druhy vozidel, nebo u daně z nemovitých věcí katastr nemovitostí a registr územní identifikace, adres a nemovitostí. U jednotlivých daní a jejich témat poté zhodnotím poznatky formou svého názoru na danou problematiku včetně kritiky.
Abstract in different language: The theme of my Bachelor work are property taxes (The road tax, the tax on immovable property and taxes on the acquisition of immovable property) under the influence of recodification of the Civil code. In my work I will describe these taxes more detaily with regard to the changes related to the recodification of the Civil code. Then I will mention some of the issues associated with each property taxes, eg. The road tax for Motor vehicle registry and types of vehicles, or taxes on Immovable property cadastre and land identification of adresses and real estates. For individual taxes and their subjects I will then evaluate knowledge using my opinion on this issue, including criticism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Majetkove_dane_pod_vlivem_rekodifikace_obcanskeho_zakoniku.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SCAN1673_000.pdfPosudek vedoucího práce99,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pospisil op..pdfPosudek oponenta práce87,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol Pospisil.pdfPrůběh obhajoby práce96,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.