Title: Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na oddlužení
Other Titles: Tax aspects of insolvency proceedings aimed at debt relief
Authors: Nekolová, Martina
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18306
Keywords: oddlužení;insolvenční řízení;insolvenční správce;dlužník;daň;povinnost
Keywords in different language: remission of debt;insolvency proceedings;insolvency administrator;debtor;tax;obligation
Abstract: Bakalářská práce popisuje daně související s insolvenčním řízením v závislosti na formě schválení oddlužení, a to schválením splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty. V práci jsou uvedeny daňové povinnosti insolvenčního správce a dlužníka v rámci insolvenčního řízení.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes taxes related to insolvency proceedings, depending on the form of discharge from debts approval, by approving completing the repayment schedule or monetization of assets. The thesis presents the tax obligations of the insolvency administrator and the debtors in insolvency proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Nekolova.pdfPlný text práce478,24 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Nekolova ved..pdfPosudek vedoucího práce106,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Nekolova op..pdfPosudek oponenta práce96,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol Nekolova.pdfPrůběh obhajoby práce95,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.