Název: Historie,současnost a perspektivy hospodářské a měnové unie EU
Další názvy: History,present and perspective economic and currency union EU
Autoři: Šindelář, Johan
Vedoucí práce/školitel: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Oponent: Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24070
Klíčová slova: evropská unie;hospodářská unie;měnová unie;evropské společenství;evropská centrální banka;euro;evropská integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: european union;economic union;monetary union;european community;european central bank;euro;european integration
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je především zanalyzovat historický vývoj evropské integrace a zařadit ho do kontextu dějin, zhodnotit současnou situaci a pokusit se predikovat možný vývoj hospodářské a měnové unie.
Abstrakt v dalším jazyce: Goals of this bachelor thesis are first of all to analyse historical progress of europian integration and put it to the context of history, evaluate current situation and try to predict possible progress of economic and currency union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Johan-Sindelar-2015.pdfPlný text práce658,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
v.p. Sindelar.pdfPosudek vedoucího práce137,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op. Sindelar.pdfPosudek oponenta práce110,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Sindelar.pdfPrůběh obhajoby práce121,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24070

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.