Název: Problematika podnikové technické správy v podmínkách digitalizace
Další názvy: The issue of the corporate technical management in terms of digitizing
Autoři: Dušák, Richard
Vedoucí práce/školitel: Leeder, Edvard
Poór, Peter
Oponent: Kuchtová, Nikol
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13174
Klíčová slova: facility management;CAFM;digitální podnik;GT facility
Klíčová slova v dalším jazyce: facility management;CAFM;digital factory;GT facility
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku Facility managementu, CAFM systémů a jejich propojení s digitálním podnikem. Cílem práce je sjednocení pojmů, vytyčení přínosů zavedení Facility managementu a vyrovnání se CAFM systémů s různorodými typy podniků. Přínosem práce je sjednocení terminologie a vysvětlení podstaty zavedení a přínosů FM a CAFM systémů do různorodých podniků a praktická ukázka práce v CAFM systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the issue of the Facility management, the CAFM systems and their connection with digital factory. The aim of the work is to summarize terminology, setting off the benefits of adopting the Facility management and coping with the CAFM systems among the various types of factories. The contribution of the work is to summarize terminology and explain the principles of the implementation and benefits of the FM and the CAFM systems at the various types of factories and practical demonstration of work in CAFM system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Problematika podnikove technicke spravy v podminkach digitalizace.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Dusak.PDFPosudek vedoucího práce578,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek_Dusak.PDFPosudek oponenta práce717,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Dusak.PDFPrůběh obhajoby práce573,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13174

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.