Title: Problematika podnikové technické správy v podmínkách digitalizace
Other Titles: The issue of the corporate technical management in terms of digitizing
Authors: Dušák, Richard
Advisor: Leeder, Edvard
Poór, Peter
Referee: Kuchtová, Nikol
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13174
Keywords: facility management;CAFM;digitální podnik;GT facility
Keywords in different language: facility management;CAFM;digital factory;GT facility
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku Facility managementu, CAFM systémů a jejich propojení s digitálním podnikem. Cílem práce je sjednocení pojmů, vytyčení přínosů zavedení Facility managementu a vyrovnání se CAFM systémů s různorodými typy podniků. Přínosem práce je sjednocení terminologie a vysvětlení podstaty zavedení a přínosů FM a CAFM systémů do různorodých podniků a praktická ukázka práce v CAFM systému.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the issue of the Facility management, the CAFM systems and their connection with digital factory. The aim of the work is to summarize terminology, setting off the benefits of adopting the Facility management and coping with the CAFM systems among the various types of factories. The contribution of the work is to summarize terminology and explain the principles of the implementation and benefits of the FM and the CAFM systems at the various types of factories and practical demonstration of work in CAFM system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematika podnikove technicke spravy v podminkach digitalizace.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Dusak.PDFPosudek vedoucího práce578,68 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_Dusak.PDFPosudek oponenta práce717,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Dusak.PDFPrůběh obhajoby práce573,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.