Title: Projektový management předvýrobní fáze projektu v automobilovém průmyslu
Other Titles: Project management of project pre-production phase in the automotive industry
Authors: Dlouhý, Jiří
Advisor: Bureš, Marek
Valenta, Tomáš
Referee: Školoud, Zbyněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13175
Keywords: projekt;fáze projektu;předvýrobní fáze;projektový management;proces;diagram;dokumentace;kontrolní plán;kontrolní list;instrukce
Keywords in different language: project;phase of project;project management;process;diagram;documentation;control plan;checklist;instruction
Abstract: Bakalářská práce obsahuje seznámení se s projektovým managementem a jednotlivými fázemi projektu v první části bakalářské práce. Druhá část se zabývá předvýrobní fází projektu v automobilovém průmyslu a konkrétními výstupy dokumentace v předvýrobní fázi projektu.
Abstract in different language: The bachelor work deals with introduce of project management and phase of project from general point of view in the first part. The following parts describes pre production phase in the automative industry and practical documentation in the pre - production phase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dlouhy_2014_BP_FINAL.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Dlouhy.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_Dlouhy.PDFPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Dlouhy.PDFPrůběh obhajoby práce582,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.