Title: Tvorba výukového programu ve Wintermute Engine
Other Titles: Development of Tutorial Programme in Wintermute Engine
Authors: Andrle, Tomáš
Advisor: Hořejší, Petr
Görner, Tomáš
Referee: Kopeček, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13176
Keywords: digitální továrna;vážná hra;virtuální dílna;Wintermute Engine
Keywords in different language: digital factory;serious game;virtual workshop;Wintermute Engine
Abstract: Cílem bakalářské práce je tvorba výukového programu v konceptu digitální továrny, který simuluje dílnu ve strojírenském podniku. Při tvorbě tohoto programu byl použit softwarový balík Wintermute Engine, který je blíže představen v rešeršní části této práce.
Abstract in different language: The aim of the thesis is the development of an educational program in the digital factory concept, which simulates a workshop in engineering company. In developing this program was used Wintermute Engine software package, which is introduced in the search section of this paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas-Andrle.pdfPlný text práce5,9 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Andrle.PDFPosudek vedoucího práce974,22 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_Andrle.PDFPosudek oponenta práce615,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Andrle.PDFPrůběh obhajoby práce516,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.