Název: Tvorba výukového programu ve Wintermute Engine
Další názvy: Development of Tutorial Programme in Wintermute Engine
Autoři: Andrle, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Hořejší, Petr
Görner, Tomáš
Oponent: Kopeček, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13176
Klíčová slova: digitální továrna;vážná hra;virtuální dílna;Wintermute Engine
Klíčová slova v dalším jazyce: digital factory;serious game;virtual workshop;Wintermute Engine
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je tvorba výukového programu v konceptu digitální továrny, který simuluje dílnu ve strojírenském podniku. Při tvorbě tohoto programu byl použit softwarový balík Wintermute Engine, který je blíže představen v rešeršní části této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is the development of an educational program in the digital factory concept, which simulates a workshop in engineering company. In developing this program was used Wintermute Engine software package, which is introduced in the search section of this paper.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tomas-Andrle.pdfPlný text práce5,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni_BP_Andrle.PDFPosudek vedoucího práce974,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek_Andrle.PDFPosudek oponenta práce615,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Andrle.PDFPrůběh obhajoby práce516,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13176

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.