Title: Prostorové uspořádání linky
Other Titles: Layout of the production line
Authors: Horalík, Petr
Advisor: Šimon, Michal
Miller, Antonín
Referee: Kunžwart, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13178
Keywords: materiál;tok;mezisklad;expedice;layout;přepravní výkon
Keywords in different language: material;flow;interim storage;despatch;layout;transportation performance
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem prostorového uspořádání linky ve společnosti INOTECH ČR, spol. s r.o. V teoretické části je popsána oblast logistiky se zaměřením na výrobní logistiku. Dále je zde popsána problematika plánování a řízení výroby, na kterou navazuje část s kapacitními propočty, které jsou nezbytné pro návrh uspořádání výrobního systému. V praktické části jsou navrženy možné varianty řešení prostorového uspořádání montážní linky. U každé varianty je zmapován materiálový tok, který je klíčový pro zhodnocení navržených variant.
Abstract in different language: This paper is studying the proposal of company's INOTECH ČR s.r.o the organization of the production line The theory part covers logistics, focusing on production logistics. Further the description of problems that have to do with planning and managing of the production is presented followed by the capacity calculations that are necessary for the organization of the production systems. In the practical part, there are proposals for different solutions of possible set up of the line. The flow of the materials is described with each variation suggested, which is curtail for the evaluation of proposed options.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_horalik.pdfPlný text práce35,8 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Horalik.PDFPosudek vedoucího práce570,91 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Horalik.PDFPosudek oponenta práce752,31 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Horalik.PDFPrůběh obhajoby práce554,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.