Název: Prostorové uspořádání linky
Další názvy: Layout of the production line
Autoři: Horalík, Petr
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Miller, Antonín
Oponent: Kunžwart, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13178
Klíčová slova: materiál;tok;mezisklad;expedice;layout;přepravní výkon
Klíčová slova v dalším jazyce: material;flow;interim storage;despatch;layout;transportation performance
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem prostorového uspořádání linky ve společnosti INOTECH ČR, spol. s r.o. V teoretické části je popsána oblast logistiky se zaměřením na výrobní logistiku. Dále je zde popsána problematika plánování a řízení výroby, na kterou navazuje část s kapacitními propočty, které jsou nezbytné pro návrh uspořádání výrobního systému. V praktické části jsou navrženy možné varianty řešení prostorového uspořádání montážní linky. U každé varianty je zmapován materiálový tok, který je klíčový pro zhodnocení navržených variant.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is studying the proposal of company's INOTECH ČR s.r.o the organization of the production line The theory part covers logistics, focusing on production logistics. Further the description of problems that have to do with planning and managing of the production is presented followed by the capacity calculations that are necessary for the organization of the production systems. In the practical part, there are proposals for different solutions of possible set up of the line. The flow of the materials is described with each variation suggested, which is curtail for the evaluation of proposed options.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPV) / Bakalářská práce (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_horalik.pdfPlný text práce35,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Horalik.PDFPosudek vedoucího práce570,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_Horalik.PDFPosudek oponenta práce752,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Horalik.PDFPrůběh obhajoby práce554,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13178

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.