Název: Procesní přístup k doktorskému studiu na FST
Další názvy: Process approach to doctoral studies at FST
Autoři: Pečenka, Karel
Vedoucí práce/školitel: Horejc, Jan
Česal, Lukáš
Oponent: Zídková, Helena
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13180
Klíčová slova: procesní přístup;procesní řízení;nástroj;doktorské studium;procesy doktorského studia;inovace;grafické znázorňování procesů
Klíčová slova v dalším jazyce: process approach;process management;tool;doctoral study programmes;proces of doctoral study programmes;inovation;graphical illustration of processes
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o uplatnění procesního pří-stupu na fakultě strojní ZČU, a to v oblasti doktorského studia. Bakalářská práce má přispět k rozvoji této oblasti zmapováním stávajících procesů a rozšířením jejich standardizovaného popisu a grafického znázornění o ně-kolik dalších podprocesů. Vytvořené podprocesy se dají následně použít k inovaci norem, vymezujících tuto ob-last studia na fakultě strojní ZČU.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s thesis discusses the application of process aproach at the University of West Bohemia Faculty of ingeneering in the field of graduate education. Bachelor´s thesis helps the development in this field by examining of current processes and increasing their standardized description and graphical projection by several new secondary processes. Created se-condary processes can be applied for the norm inovation in the particular field of study at the University of West Bohe-mia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Karel Pecenka_komplet.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Pecenka.PDFPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_Pecenka.PDFPosudek oponenta práce735,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Pecenka0001.PDFPrůběh obhajoby práce558,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13180

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.