Title: Plošná optimalizace - Bin Packing Problem
Other Titles: Bin Packing Problem
Authors: Kysela, Marek
Advisor: Raška, Pavel
Ulrych, Zdeněk
Referee: Hořejší, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13181
Keywords: bin packing problem;optimalizace;logistika;policové algoritmy;pascal
Keywords in different language: bin packing problem;optimization;logistics;shelf algorithms;pascal
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dvojdimenzionálního obdélníkového Bin Packing Problemu. Ten obecně slouží k minimalizaci nevyužitého místa. Nejčastěji slouží k optimalizaci uložení zboží v kontejneru. Dále slouží k optimalizaci využití místa při skladování, k minimalizaci odpadu při řezání plechů, skla a dalších materiálů. Práce je zaměřena na policové algoritmy pro 2D BPP
Abstract in different language: This thesis deals with rectangular two-dimensional Bin Packing Problem. It is generally used to minimize wasted space. It is mostly used to optimize the storage of goods in the container. It is also used to optimize the use of space for storage, to minimize waste when cutting sheet metal, glass and other materials. The work is focused on shelf algorithms for 2D BPP.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Marek_Kysela.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Kysela.PDFPosudek vedoucího práce584,16 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_Kysela.PDFPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Kysela.PDFPrůběh obhajoby práce612,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.