Název: Aplikace rozhodovací analýzy v praxi
Další názvy: Application of decision analysis in practice
Autoři: Cingroš, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Oponent: Ottová, Michaela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13184
Klíčová slova: analýza;vícekriteriální rozhodování;lakování;užitnost;rizikovost
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;multi-criterial decision making;painting;utility;risk
Abstrakt: Tématem této práce je využití rozhodovací analýzy při řešení problému v reálném podniku. V tomto případě při výběru nejvhodnější lakovací technologie pro nově budovanou lakovnu s ohledem na charakteristiku výrobků a možnosti firmy. Jednotlivé přípustné technologie jsou nejprve popsány. Poté následuje rozhodovací analýza, kde jsou technologie porovnány dle zvolených kriterií. V závěru práce je určen výsledek analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this work is the use of decision analysis in solving problems in the real company. In this case, the selection of the best painting technology for the newly built plants with regard to the characteristics of the products and the ability of the company. Each permissible technology are described first. Followed by a decision analysis, where the technologies are compared according to selected criteria. The conclusion is determined by the analysis results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Cingros 2014.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Cingros.PDFPosudek vedoucího práce932,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_Cingros.PDFPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Cingros.PDFPrůběh obhajoby práce554,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13184

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.