Title: Aplikace rozhodovací analýzy v praxi
Other Titles: Application of decision analysis in practice
Authors: Cingroš, Vladimír
Advisor: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Referee: Ottová, Michaela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13184
Keywords: analýza;vícekriteriální rozhodování;lakování;užitnost;rizikovost
Keywords in different language: analysis;multi-criterial decision making;painting;utility;risk
Abstract: Tématem této práce je využití rozhodovací analýzy při řešení problému v reálném podniku. V tomto případě při výběru nejvhodnější lakovací technologie pro nově budovanou lakovnu s ohledem na charakteristiku výrobků a možnosti firmy. Jednotlivé přípustné technologie jsou nejprve popsány. Poté následuje rozhodovací analýza, kde jsou technologie porovnány dle zvolených kriterií. V závěru práce je určen výsledek analýzy.
Abstract in different language: The theme of this work is the use of decision analysis in solving problems in the real company. In this case, the selection of the best painting technology for the newly built plants with regard to the characteristics of the products and the ability of the company. Each permissible technology are described first. Followed by a decision analysis, where the technologies are compared according to selected criteria. The conclusion is determined by the analysis results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Cingros 2014.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Cingros.PDFPosudek vedoucího práce932,09 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Cingros.PDFPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba BP_Cingros.PDFPrůběh obhajoby práce554,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.