Název: Historický román 60. let ve výuce literatury na střední škole
Další názvy: Historical novel of 1960s in teaching literature on the high school
Autoři: Šíp, Martin
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Vladimír
Novotný, Vladimír
Oponent: Gilk, Erik
Haman, Aleš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13185
Klíčová slova: genologie;historický román;historická novela;společenský román;60. léta;česká literatura;alegorie;kritická recepce;didaktická interpretace;střední škola
Klíčová slova v dalším jazyce: genology;historical novel;historical short story;time novel;60s;czech literature;allegory;critical reception;didactic interpretation;high school
Abstrakt: Předkládaná disertační práce si klade za cíl popsat vývoj českého historického románu v průběhu šedesátých let dvacátého století, detailně rozebrat reprezentativní díla a v neposlední řadě také představit několik didaktických interpretací zaměřených na texty historické prózy šedesátých let v hodinách literární výchovy na střední škole gymnaziálního typu. Jako nezbytné se ukázalo rozšířit tento koncept ještě o vstupní, literárněteoreticky zaměřený oddíl, který ve formě genologické studie shrnuje poznatky o historické beletrii v kontextu české i zahraniční literární vědy, a vytváří tak teoretickou bázi pro celou disertační práci.
Abstrakt v dalším jazyce: This doctoral thesis aims to characterise the development of the Czech or Czechoslovak historical novel of the 1960s and to describe its application in the teaching of Czech literature at secondary school. In the first - theoretical - part, the characteristics of historical prose, primarily in the national tradition, are described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prace.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sip_novotny.pdfPosudek vedoucího práce254,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sip_gilk_haman.pdfPosudek oponenta práce621,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_sip.pdfPrůběh obhajoby práce60,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13185

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.