Title: Školství v Novém Strašecí od roku 1869 do roku 1989
Other Titles: Education in Nové Strašecí since 1869 till 1989
Authors: Lajpertová, Zuzana
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13308
Keywords: školství;Nové Strašecí;školní budova;školní kroniky;kulturní život
Keywords in different language: education;New Strašecí;school building;school chronicles;cultural life of school
Abstract: Tato práce pojednává o vývoji obecného školství v Novém Strašecí od roku 1869 do roku 1989. Práce je zamřena na obecné a měšťanské školy. Zároveň se věnuje stručně dějinám daného města a přehledu školského vývoje od reforem Marie Terezie. Popisuje složky spjaté se školním prostředím jako školní budovu a kulturní život na zdejší škole v daném časovém rozmezí.
Abstract in different language: This paper discusses the development of education in Nove(New) Straseci from 1869 to 1989. Simultaneously, it briefly deals with the history of the city and also with an overview of the development of the education reforms established by Maria Theresa. It describes the different branches associated with the school environment such as a schoolhouse and cultural life of the local school in the given frame of time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Zuzana Lajpertova.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Lajpertova V.pdfPosudek vedoucího práce485,08 kBAdobe PDFView/Open
Lajpertova O.pdfPosudek oponenta práce553,27 kBAdobe PDFView/Open
Lajpertova P.pdfPrůběh obhajoby práce178,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.