Title: Tatran Chodov - historie fotbalového klubu
Other Titles: Tatran Chodov - the history of a football club
Authors: Veselý, Jan
Advisor: Morávková, Naděžda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13309
Keywords: Chodov;vesnice;fotbal;branka;hráč;sezona;mužstvo;postup;sestup;mistrovství světa
Keywords in different language: Chodov;village;football;goal;player;season;squad;success;fall;world cup
Abstract: Práce se zabývá nejpopulárnějším sportem současnosti - fotbalem. V této práci to je konkrétně vesnický fotbal. Více než šedesátiletá historie TJ Tatranu Chodov si prošla složitým vývojem, úspěchy i neúspěchy a spousty jmen hráčů, kteří v klubu působili nebo působí. Protože jde o fotbal, v práci nechybí statistiky, tabulky a fotografie z různých období. V práci je začleněna i stručná historie vzniku fotbalu na českém území a největší úspěchy české a československé reprezentace. Samozřejmě nechybí zmínka o Chodovu u Domažlic.
Abstract in different language: The theses is about the most popular sport in nowadays - the football. In this theses it is particularly the village football. More than sixty year history of TJ Tatran Chodov passed through by complicated progress, successes, failures and many names of players, who played or play in the club. Because it is going about a football, in the thease does not miss statistics, schedules and photos from different seasons. In the thease is included short history of the beginning football in the czech country and greatests succeses of czech and czechoslovakia national team. Of course, there does not miss a reference about Chodov near Domažlice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historie Tatranu Chodov.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Vesely V.pdfPosudek vedoucího práce404,08 kBAdobe PDFView/Open
Vesely O.pdfPosudek oponenta práce583,98 kBAdobe PDFView/Open
Vesely P.pdfPrůběh obhajoby práce169,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.