Title: Odysseus a jeho svět: analýza koncepcí souvisejících s manželstvím, reprodukcí, a spřízněností.
Other Titles: Analysis of family, kinship and gender in Homer's Odyssey
Authors: Korbel, Jan
Advisor: Jakoubková Budilová, Lenka
Referee: Jakoubek, Marek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13459
Keywords: Odyssea;rodina;oikos;genos;příbuzenství
Keywords in different language: Odyssey;family;kinship;oikos;genos
Abstract: Práce se zabývá tématy rodina, příbuzenství a gender v literárním díle Homérova Odyssea. Toto dílo je nahlíženo jako jediný zdroj poznání sociálního světa Řeků Temných časů. Homérova Odysseia byla interpretativně analyzována na témata prokreace, manželství, smrti, světu mužů a žen. Komparace jejích objevů s představami v pozdějším Řecku přináší zajímavé nálezy. Některé z nich byly hojně diskutovány vědci zabývající se řeckou společností, ale bez souhlasu na jejich významu. Některé byly diskutovány poprvé. Jedná se o základ příbuzenství, a distinkci mezi oikos a genos.
Abstract in different language: This thesis deals with the topics of family, kinship and gender in the literature piece Homer's Odyssey. This piece is viewed as the only source for understanding of the social world of Greeks of The Dark Ages. Homer's Odyssey was interpretively analysed for topics of procreation, marriage, death, world of women and world of men. The comparision of its findings with the notions on the later stages of development of the greek culture reveals some interesting findings. Some of them were widely discussed by scholars dealing with the greek society, but without any agreement on the meaning. Some were discussed for the first time. These are the basics of kinship, and distinction among oikos and genos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Korbel.pdfPlný text práce329,03 kBAdobe PDFView/Open
Korbel_posudek vedouciho zari 2014.pdfPosudek vedoucího práce917,13 kBAdobe PDFView/Open
Korbel_posudek oponenta zari 2014.pdfPosudek oponenta práce859,19 kBAdobe PDFView/Open
Korbel_prubeh obhajoby zari 2014.pdfPrůběh obhajoby práce409,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.