Title: Rovnost mužů a žen ve francouzských podnicích
Other Titles: Parity between men and women in French companies
Authors: Včalová, Dominika
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13467
Keywords: genderová nerovnost;historie žen;zákon;práva;feminismus;emancipace
Keywords in different language: gender inequality;history of women;law;rights;feminism;emancipation
Abstract: Cílem této práce je popsat postavení ženv v pracovním prostředí ve Francii jak v historii, tak v současnosti, dále představit francouzské zákony a reformy vztahující se na genderové pracovní nerovnosti. Praktická část se zabývá srovnáním situace ve Francii a České republice.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to discribe status of women in working environment both in past and nowadays. French laws and reforms concerning sexual working inequality are presented. The practical part deals with comparison of the situation in France and the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2014 Dominika Vcalova Finalni verze.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Vcalova vedouciPosudek vedoucího práce763,13 kBUnknownView/Open
Vcalova oponentPosudek oponenta práce617,33 kBUnknownView/Open
Vcalova obhajobaPrůběh obhajoby práce368,59 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.