Title: Komparace trhu pojišťovacích služeb v ČR a Francii
Other Titles: The Comparison of the insurance market in the Czech Republic and France
Authors: Šašková, Michala
Advisor: Vondráková, Sylvie
Referee: Koláříková, Dagmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13468
Keywords: investiční životní pojištění;kapitálové pojištění;úrazové pojištění;majetkové pojištění;trh pojišťovacích služeb
Keywords in different language: investment life insurance;capital insurance;accident insurance;property insurance;market insurance services
Abstract: Cílem bakalářské práce je sestavení stručného přehledu vývoje trhu pojišťovacích služeb v České Republice a ve Francii. Práce je členěna na kategorie jednotlivých trhů a zaměřuji se především na detailní popis jednotlivých specifických kategorií.
Abstract in different language: The aim of Bachelor thesis is to build a concise overview of the development of the market of insurance services in the Czech Republic and France. The work is divided into categories of individual markets and focuses on a detailed description of the specific categories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saskova BP 2014.pdfPlný text práce573,68 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce629,09 kBUnknownView/Open
Posudek oponentPosudek oponenta práce1,22 MBUnknownView/Open
Saskova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce499,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.