Title: Optimalizace provozu linky určené pro chemicko-tepelné zpracování na ZČU v Plzni
Other Titles: Optimalization of chemical heat treatment workstation implemented at UWB in Pilsen
Authors: Dostálová, Martina
Advisor: Kříž, Antonín
Hájek, Jiří
Referee: Kraus, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13480
Keywords: chemicko-tepelné zpracování;nitridace;cementace;optimalizace;hloubka vrstvy;povrchová tvrdost;rozložení vsázky;Floe proces
Keywords in different language: chemical-heat treatment;nitriding;carburizing;optimalization;depth of layer;surface hardness;distribution of load;Floe process
Abstract: Diplomová práce se zabývá realizací a optimalizací provozu linky pro chemicko-tepelné zpracování na ZČU v Plzni. Cílem bylo vytvoření několika procesů cementace a nitridace a jejich uskutečnění. Výstupem práce je analýza z metalografického hlediska, hloubky vrstvy, povrchové tvrdosti a chemického složení.
Abstract in different language: This thesis deals with realization and optimalization of chemical heat treatment workstation at UWB in Pilsen. The aim was a design of processes of carburizing and nitriding and their realization. The output is the analysis of metallography, depth of layer, surface hardness and chemical composition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dostalova DP.pdfPlný text práce7,93 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Dostalova.tifPosudek vedoucího práce92,39 kBTIFFView/Open
OP_Dostalova.tifPosudek oponenta práce75,05 kBTIFFView/Open
Prubeh_Dostalova.tifPrůběh obhajoby práce46,85 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.