Diplomové práce / Theses (KMM) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 57
Čapek, Daniel
Pokus o přípravu bioodbouratelných objemových materiálů na bázi celulózy a vybraných minerálních plniv

The diploma thesis deals with the preparation of biodegradable material based on cellulose and thermoplastic starch. Background of thesis is based on knowledge about paper pulp manufacturing process and composition. There is a way how to get hydrofobic properties and higher tensile stre...

Váca, Tomáš
Porovnání NDT odezvy od různých typů umělých i provozních vad

The focus of this work is to state the basics of the individual NDT methods used, their possibilities of use, advantages and disadvantages. It also contains a comparison of these methods and refers to calibration and test samples. The experimental part consists of testing vari...

Rádl, Karel
Tribologické vlastnosti nanokompozitních organicko-anorganických povlaků

The diploma thesis deals with the preparation and evaluation of organic-inorganic coatings and films with different types of fillers, which could be used in the field of packaging tech-nology. The main objective is to select the most suitable al-ternative from a selection of select...

Monhart, Petr
Využití UDDG jako plniva pro kompozitní kovové povlaky

The aim of this diploma thesis is to verify under laboratory conditions that the application of UDDG as a filler in a metallic nickel matrix coating made by galvanic plating can increase the abrasion resistance of this composite coating compared to the nickel coating itself.

Kotrba, Matěj
Využití 3d tisku k výrobě vzorků z prášků slinutých karbidů

This thesis focuses on 3D printing of sintered carbides by SLM technology - Sintering Laser Melting and builds on experiments from abroad. The purpose of this thesis was to make sintered carbide using SLM technology and to perform porosity and corrosion resistance testing. Next,&#x...

Norek, Michal
Návrh a kvalifikace oprav svarových spojů na JE metodou WELD OVERLAY

This thesis solves the new method of repair of welds. This method of repair is named WOL (overlay). The new method is more economical and cheaper than current method. The principle of the WOL method is the overlay weld on original weld, where the defect is indicated....

Vlasák, Jakub
Vývoj mikrostruktury žáropevných ocelí během klasických a zrychlených zkoušek tečení

The goal of this thesis is to compare microstructure of samples used for conventional and accelerated creep tests, which should simulate the same degree of the material degration. Samples were machined from a trial dissimilar weld joint of the rotor made of the COST FB2 a...

Boček, Jakub
Zvýšení korozní odolnosti laserem navařeného prášku na bázi NiCrSiB legováním práškové směsi antikorozními prvky

The diploma thesis deals with laser cladding technology and its application in cladding of corrosion resistant coatings. It also deals with corrosion resistance of corrosion resistant layers and corrosion resistance testing. In the experimental part, the influence of alloying molybdenum on t...

Kareš, Michal
Tenké vrstvy na pístní kroužky

This diploma thesis aims to define terms like piston rings and its characteristics, focusing mainly on surface adjustments used in connection with piston ringhs. The experimental part of the thesis deals with comparsion of selected properties of chromium-based surface treatments currently in...

Růžička, Tomáš
Technologie lití nízkotlakých odlitků a optimalizace výrobního procesu

The main task of this diploma thesis was to propose measures leading to the conversion casting of the compressor housing for the CNG filling station into series production at the company MOTOR JIKOV Slévárna a. s., division Pressure foundry. This part is produced by low-pressu...

Čubrová, Jana
Simulace procesů zápustkového kování pomocí materiálově-technologického modelování

The diploma thesis deals with the possibility of using of the method of material-technological modelling for simulation and optimization in the field of closed die forgings production. The aim of the thesis was to analyse the real production process of forgings including the subseq...

Elmanová, Andrea
Vliv interkritického tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu oceli 1.4107

The diploma thesis deals with the influence valuation of gradual repetition of different cycles during cast steel heat treatment for the production of high pressure body of steam turbines. These cycles should simulate the impact of possible repeated heat treatment after welding.The...

Palán, Marek
Oprava primárního kolektoru parního generátoru JE typu VVER 440MW svařováním

The thesis is concerned with the issues of repairing damaged heads of primary collectors of steam generators. In the exordium a current technology of repairing, which consists of replacement of head of primary collector performed by manual way through welding with methods 141 and&#...

Michálek, Martin
Návrh a ověření postupů tepelného zpracování materiálů používaných v energetice dle požadovaných vlastností

This diploma work is about heat treatment of Ductil iron. The aim of this work is reach required properties of ductil iron after designed heat treatment cycle. The aim of designed heat treatment cycle is reduce hardness of ductil iron and have ferit and perlit ratio ...

Nováková, Michaela
Vliv deformace na korozní odolnost kovových materiálů

The diploma thesis discuss the influence of deformation on the corrosion properties of the material. The aim was monitoring of changes corrosion properties due to different tensile stresses. Experimental part was focused on corrosion propertios of steel 1.4301 and titanium. Experiment ...

Zikmund, David
Laserové svary vysokopevných ocelí a jejich chování při cyklickém zatěžování

This thesis deals with finding options of using AHSS in laser-welded cyclically loaded crankshafts , finding and optimizing parameters for laser welding of the crankshafts , which replace the forged crankshaft.

Navrátil, Ladislav
Termická analýza a velikost zrna primárního křemiku v hliníkové eutektické slitině KS 1275 v závislosti na změně poměru vratného materiálu v tavbě

The thesis deals with the size of primary silicon grains depending on the proportion of recyclable material (scrap) in the melt using thermal analysis, and image analysis. Thermal analysis is also used to compare the actual cooling curves with the theoretical cooling curve obtained...

Minárik, Martin
Kompletní návrh technologie výroby zápustkového výkovku turbinové lopatky

This thesis is focused on determination of technology of closed-die forging of forging turbine vane. The designed technology regards the technological equipment of the company Czech Precision Forge a.s. Within the scope of technological process was designed shape of the forging turbine ...

Jurek, Martin
Optimalizace výrobního procesu zápustkového výkovku ojnice

This thesis is aimed at usage of numerical modelling for process of simulation in closed-die forging of connection rod. The aim was: to make optimization of the preform shape on the basic of results of simulation of current industrial process to prevent creations of laps, ...

Glusa, Tomáš
Studium struktury a vlastností svarových spojů pro turbíny s ultra super kritickými parametry páry

Master thesis deals with materials for ultra super critical steam parameters, modern heat resistant steels COST F and COST FB2. This document traces its evolution and strengthening mechanisms needed to obtain an appropriate feature. It describes methods for obtaining weld quality. It in...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 57